SexFocia.pl to strona dla pełnoletnich.

Strona sexfocia.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.

Nasz serwis korzysta też z plików cookies, w celu personalizacji wyświetlanych treści w serwisie oraz wyświetlania reklam tudzież zliczania statystyk. Treści prezentowane w serwisie są fikcyjne i nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Wchodząc do Serwisu oświadczasz, że akceptujesz regulamin.

Regulamin

Przed dokonaniem rejestracji w serwisie SexFocia.pl wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem serwisu SexFocia.pl (dalej jako: Serwis lub SexFocia.pl). Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko po zarejestrowaniu Użytkownika na stronie internetowej pod adresem www.sexfocia.pl oraz zaakceptowaniu Regulaminu. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu SexFocia.pl, prowadzonego przez spółkę Redstone Web Investments LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 3rd Floor 207 Regent Street, London, UK, England, W1B 3HH, zarejestrowaną w Companies House, company number: 09740663, posiadającą adres do korespondencji elektronicznej: administracja@sexfocia.pl.
 1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
 2. Użytkownik oznacza każdą osobę posiadającą co najmniej 18 lat, która za pomocą własnego i potwierdzonego adresu korespondencji elektronicznej lub loginu oraz hasła dokonuje procesu rejestracji na stronie internetowej SexFocia.pl.
 3. SexFocia.pl (Serwis, Strona internetowa) oznacza Oprogramowanie znajdującą się w domenie http://sexfocia.pl.
 4. Oprogramowanie oznacza ogół programów i skryptów znajdujących się na serwerze, które umożliwia korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.
 5. Administrator oznacza spółkę Redstone Web Investments LTD, będąca właścicielem Serwisu. Adres administratora do korespondencji elektronicznej: administracja@sexfocia.pl.
 6. Moderator oznacza osobę fizyczną, która otrzymała od Administratora odpowiednie narzędzia umożliwiające zachowanie porządku na stronie oraz egzekwowanie od Użytkowników przestrzegania Regulaminu. Moderator nie ma dostępu do prywatnych danych Użytkownika, w tym jego hasła i adresu korespondencji elektronicznej.
 7. Materiały oznaczają zdjęcia, filmy i inne teksty (w  komentarzach, na forum, na blogu czy innych miejscach w Serwisie), jak i informacje zamieszczone w ustawieniach konta, w tym dane osobowe, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie. Materiałem jest również transmisja wideo i audio wykonana przez Użytkownika w ramach Serwisu.
 8. Dane Osobowe oznaczają podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji informacje dające możliwość zidentyfikowania jego osoby, w szczególności adres korespondencji elektronicznej, płeć, data urodzenia, adres IP; gromadzone i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
   
 1. SexFocia.pl jest społecznościowym serwisem internetowym, oferującym usługi przechowywania danych jak i dostępu do danych innych Użytkowników zarówno darmowe i płatne. Użytkownik otrzymuje dostęp do bazy danych SexFocia.pl, w której widoczne są profile innych Użytkowników, informacje na ich temat oraz zamieszczane przez nich Materiały. Serwis SexFocia.pl jest dostępny pod adresem www.sexfocia.pl.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści naruszających obowiązujące przepisy oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 3. Korzystanie z sieci Internet niesie ze sobą zagrożenia ujawnienia treści osobom nieuprawnionym. Administrator zaleca korzystanie z programów antywirusowych.
 4. SexFocia.pl zapisuje w komputerze Użytkownika pliki cookies, służące obsłudze logowania i innym czynnościom ułatwiającym korzystanie z Serwisu. SexFocia.pl nie udostępnia i nie przechowuje plików cookies Użytkownika. Stosowanie plików cookies ma na celu umożliwienie poprawnego działania Strony na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Działanie takie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 5. Wymagania techniczne dotyczące oprogramowania niezbędnego do obsługi Serwisu są następujące:
 6. a) przeglądarka Internetowa:
  1. internet Explorer 8 lub nowsza;
  2. mozillaFirefoxnajnowsza wersja;
 1. b) opcje i wtyczki:
 2. pliki cookies muszą być dozwolone;
 3. JavaScripts musi być włączone;
 4. Java Runtime Environment (zawsze najnowsza wersja JRE 1.7 lub 1.8);
 5. c) system operacyjny:
 1. OS X 10.9 lub nowszy;
 2. sprzęt komputerowy spełniający wymagania obsługi systemu operacyjnego.
 
 1. Z serwisu SexFocia.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Rejestrując się na portalu, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. jest pełnoletni i nie jest ograniczony w możliwości zawarcia umowy;
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl postanowień § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Umowy o członkostwo zawierane są w języku polskim.
 4. Rejestracja w serwisie SexFocia.pl, polegająca na zawarciu umowy o Członkostwo Darmowe, jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może jednokrotnie wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem: sexfocia.pl może zostać wydrukowany lub zapisany na nośniku informacji.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Administratora obejmujące m.in. informacje o łącznej cenie, sposobie i terminie zapłaty, pakiecie usług związanych z wybranym przez Użytkownika Kontem Premium lub VIP, okresie na jaki umowa jest zawarta, prawie rozwiązania, prawie odstąpienia od umowy, dostępności usługi po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa, Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.
 7. Użytkownicy, mają możliwość zawarcia umowy o Członkostwo Płatne, przez co rozumie się utworzenie płatnego Konta Premium lub VIP. Konta różnią się wysokością opłaty i ilością udostępnianych usług. Po uiszczeniu należnej opłaty, Użytkownicy Konta Premium lub VIP mogą w pełni korzystać z usług Serwisu, należących odpowiednio do określonego rodzaju członkostwa. Użytkownik zostanie poinformowany o zasadach świadczenia usługi oraz o warunkach płatności przed zawarciem umowy o Członkostwo Płatne przy wyborze konta podczas rejestracji, tj. na stronie http://sexfocia.p]\l/rejestracja,1.html.
 8. Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednego konta w serwisie. W wypadku posiadania większej ilości kont SexFocia.pl zastrzega sobie prawo do ich usuwania.
 9. Umowa o Członkostwo Darmowe zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a Użytkownik może ją rozwiązać w dowolnym momencie (likwidacja profilu).
 10. Członkostwo Płatne oznacza zawarcie umowy o Członkostwo Płatne i jest związane z wyborem Konta Premium lub VIP. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia rejestracji przez Administratora. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 11. Użytkownicy posiadający darmowe Konto w serwisie SexFocia.pl w każdym momencie mogą zamówić Członkostwo Płatne, tzn. Konto Premium lub VIP. Użytkownicy decydujący się na Członkostwo Płatne są zobowiązani do uiszczenia odpowiednich opłat, uzależnionych od rodzaju Konta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez SexFocia.pl zamówienia na Członkostwo Płatne. Przyjęcie zamówienia następuje automatycznie poprzez wypełnienie pól w formularzu rejestracyjnym i kliknięcie pola „Rejestruj”. Postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 12. Umowa o Członkostwo Płatne zostaje zawarta na czas określony, tj. 30 (słownie: trzydzieści) dni. Po upłynięciu 30-dniowego terminu Umowa o Członkostwo Płatne automatycznie wygasa.
 13. Użytkownik ma prawo do przedłużenia umowy o Członkostwo Płatne przed upływem 30 dni od jej zawarcia, po uiszczeniu opłaty za kolejny okres.
 14. Konto Użytkownika zostaje aktywowane, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres korespondencyjny Użytkownika.
 15. Celem wykrycia i korekcji błędów we wprowadzanych przez Użytkownika danych, Administrator przesyła wiadomość aktywującą na adres korespondencji elektronicznej podany przez Użytkownika oraz wiadomość sms na podany przez Użytkownika numer telefonu.
 
 1. Należna opłata musi zostać dokonana z góry.
 2. SexFocia.pl ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o płatne członkostwo. Użytkownik może dokonać płatności poprzez przelew bankowy lub SMS w zewnętrznym systemie płatności DotPay, obsługiwanym przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 3. Opłata jest jednorazowa i pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Konta Premium lub VIP przez 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni.
 4. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyboru Konta Premium lub VIP oraz ilości usług i bonusów wynikających z korzystania z nich.
 5. Usługa aktywacji konta Premium dla płatności przelewem kosztuje 9,90 zł. Usługa aktywacji konta VIP dla płatności przelewem kosztuje 14,90 zł.
 6. Usługa aktywacji konta Premium dla płatności SMS kosztuje 23,37 PLN brutto (AP.AMW pod numer 91995). Usługa aktywacji konta VIP dla płatności SMS kosztuje 30,75 PLN brutto (AP.GMW pod numer 92595).
 
 1. Wszelkie dane przekazane Sexfocia.pl przetwarzane będą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku oraz innymi odpowiednimi przepisami Wielkiej Brytanii (Data protection act 1998).
 2. Serwis SexFocia.pl działa zgodnie z  brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Użytkowników. Ochrona danych osobowych Użytkowników podlega prawu brytyjskiemu z uwagi na to, że administrator danych: Redstone Web Investments LTD ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 pkt. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.), nie stosuje się przepisów prawa polskiego w tym zakresie. Zastosowanie znajdują tu przepisy brytyjskiej ustawy z 1998 r. o ochronie danych osobowych (Data protection act 1998) oraz obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy prawne dotyczące handlu elektronicznego (The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002).
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Redstone Web Investments LTD z siedzibą w w Wielkiej Brytanii, 3rd Floor 207 Regent Street, London, UK, England, W1B 3HH, zarejestrowana w Companies House, company number: 09740663, posiadająca adres email: administracja@sexfocia.pl.
 4. Mając na uwadze brytyjską ustawę o ochronie danych osobowych, Sexfocia.pl zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 5. Do założenia Konta na stronie internetowej Sexfocia.pl niezbędne jest podanie określonych danych osobowych Użytkownika tj.:
 6. a) imię i nazwisko lub pseudonim,
 7. b) miejsce zamieszkania (tylko miejscowość),
 8. c) adres korespondencji elektronicznej,
 9. d) płeć.
 10. Korzystanie z usług Sexfocia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie i przekazywanie danych osobowych Użytkownika ze względu na poniżej wymienione cele.
 11. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 13. Celem przetwarzania płatności, ich uzgadniania lub przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy, Sexfocia.pl może także przekazywać na żądanie uprawnionych organów podane przez Użytkownika dane.
 14. Dane osobowe są wykorzystywane do obsługi Kont Użytkowników oraz świadczenia usług przez Administratora w celu wykonania umowy przechowywania i udostępniania danych zawartej z Użytkownikiem.
 15. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Administratora (administracja@sexfocia.pl) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Witryna internetowa www.sexfocia.pl zawiera linki do witryn internetowych innych podmiotów. Administrator oświadcza, iż nie jest odpowiedzialny za procedury związane z polityką prywatności witryn internetowych innych podmiotów.
 17. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 
 1. Użytkownik w ramach Członkostwa Darmowego, jak również Płatnego, może w każdej chwili usunąć swój profil na portalu SexFocia.pl. W tym celu należy wybrać zakładkę „Konto Użytkownika", a następnie „Moje członkostwo". W opcji „Informacje o moim profilu" należy kliknąć „tutaj". Tym samym usunięciu ulegają Konto Użytkownika oraz wszelkie dane i treści publikowane przez niego na łamach Serwisu, z zastrzeżeniem iż adres IP oraz adres email Użytkownika są logowane.
 2. Likwidacja konta nie zwalnia Użytkownika z uregulowania pozostałych płatności, wynikających z zawartych już umów. Likwidacja konta w trakcie okresu rozliczeniowego, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie stanowi podstawy do rozliczenia środków za okres pozostały do końca umowy o Członkostwo Płatne.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o Członkostwo Płatne, zarówno przez Użytkownika, jak i przez SexFocia.pl, musi zostać złożone najpóźniej 14 dni przed końcem obowiązywania umowy o Członkostwo Płatne.
 4. Rozwiązanie umowy o Członkostwo Płatne przez Użytkownika jest skuteczne pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu w przewidzianej formie tj. wiadomości elektronicznej (e-mailem). Przy czym złożenie oświadczenia o rozwiązaniu uważa się za dokonane w dniu wysłania wiadomości elektronicznej na adres: administracja@sexfocia.pl.
 5. Po zakończeniu Członkostwa Płatnego Premium lub VIP status Użytkownika zostaje automatycznie przekształcony w Członkostwo Darmowe (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z usług).
 6. Strony zachowują prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o Członkostwo Darmowe oraz o Płatne Członkostwo Premium i VIP. Prawo do natychmiastowego rozwiązania wypowiedzenia umowy przysługuje SexFocia.pl  w przypadku, gdy Użytkownik w czasie rejestracji, zamawiania płatnego członkostwa lub dokonywania zmian, umyślnie podaje fałszywe dane lub wielokrotnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Po każdorazowym przedłużeniu umowy o Członkostwo Płatne Użytkownik otrzymuje wiadomość na wskazany adres korespondencji elektronicznej, potwierdzającą istotne informacje dotyczące umowy.
   
 1. Zamieszczając Materiały oraz udostępniając je innym osobom Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Administratora. Administrator jest jedynie podmiotem, który zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. SexFocia.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania informacji o Użytkowniku lub jego Materiałów w przypadku, gdy stwierdzi, że są one nieprawdziwe lub naruszają obowiązujące przepisy prawa. Przed zablokowaniem SexFocia.pl powiadomi Użytkownika o uznaniu konkretnych danych za nieprawdziwe lub naruszające prawa autorskie i o konieczności potwierdzenia danych w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy nieprawdziwe dane mogą wprowadzić innych Użytkowników w błąd zostaną zablokowane do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 3. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie informacje i Materiały.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na Konta Użytkowników, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby trzecie, inne niż Użytkownik.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i relacje osobiste pomiędzy Użytkownikami, które mogą powstać jako konsekwencja zawarcia znajomości zarówno w, jak i poza obszarem funkcjonowania Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane osobowe i informacje podane podczas rejestracji oraz za treść zamieszczanych przez siebie Materiałów. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin zapewnia, że jego członkostwo w serwisie nie służy celom handlowym. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania portalu w tych celach.
 8. Użytkownik oświadcza, że:
 9. a) jest uprawniony do korzystania praw autorskich do Materiałów; b) umieszczenie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób; c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych Materiałów przez innych Użytkowników oraz Administratora; d) podczas rejestracji i korzystania z Serwisu będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa.
 1. Zakazane jest dokonywanie przez Użytkownika poniższych czynności:
 1. udostępnianie jako własnych danych osobowych osób trzecich;
 2. zamieszczanie lub rozpowszechnianie materiałów i informacji zniesławiających lub naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających treści obraźliwe lub w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy;
 3. grożenie osobom trzecim, nagabywanie lub w inny sposób naruszanie ich praw;
 4. zamieszczanie treści zawierających szkodliwe oprogramowanie;
 5. używanie Serwisu w sposób, który wpływałby negatywnie na dostępność usług dla innych Użytkowników;
 6. przechwytywanie lub usiłowanie przechwytywania korespondencji elektronicznej innych Użytkowników;
 7. zamieszczanie na swoim profilu reklam produktów lub usług, a także rozpowszechnianie wśród Użytkowników Serwisu reklam w jakiejkolwiek formie lub wysyłanie wiadomości o charakterze handlowym. Dotyczy to w szczególności umieszczania na profilu Użytkownika linków lub wysyłania wiadomości poprzez wewnętrzny system komunikacji;
 8. wysyłanie spamu.
 1. Pod pojęciem niedozwolonego wykorzystania serwisu w celach handlowych, rozumie się między innymi:
 1. odpłatne oferowanie towarów lub usług każdego rodzaju, zachęcanie do składania ofert lub odsyłanie do miejsca, gdzie oferty mogą być składane;
 2. reklamowanie stron internetowych poświęconych działalności gospodarczej, w szczególności takich stron, na których oferowane są odpłatnie towary i usługi, stron internetowych służących przedstawieniu lub promocji przedsiębiorstw lub innych podobnych stron internetowych;
 3. umieszczanie linków zawierających przekierowanie do innego serwisu portalu społecznościowego lub randkowego;
 4. zamieszczanie numerów telefonów;
 5. zawieranie znajomości w celu osiągnięcia zysku, w szczególności poprzez wskazywanie numerów telefonów, korzystanie z których wiąże się z dodatkową opłatą;
 6. gromadzenie udostępnianych w serwisie danych lub dążenie do pozyskania danych do celów handlowych.
   
 1. W przypadku skargi ze strony osób trzecich, dotyczącej uzasadnionego podejrzenia złamania prawa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, SexFocia.pl ma prawo do zablokowania treści, których ta skarga lub podejrzenie dotyczy. Prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy stosuje się odpowiednio.
 2. Informację o zablokowaniu Konta, Administrator zamieszcza w panelu danego Użytkownika. Komunikat widoczny jest po zalogowaniu się i wejściu do panelu Użytkownika. W przypadkach czasowego zablokowania Konta, Administrator odblokuje Konto po ustaniu przesłanek, stanowiących podstawę do zablokowania Konta.
 3. Zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika wymaga uprzedniego upomnienia. SexFocia.pl upomina Użytkownika w celu umożliwienia mu wyjaśnienia podejrzenia lub zaradzenia naruszeniom. Jeśli zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika jest konieczne w celu uniknięcia szkody, po uprzednim upomnieniu Użytkownika, do czasu otrzymania przez SexFocia.pl wyjaśnień od Użytkownika, Serwis niezwłocznie zablokuje treści.
 4. Treść profilu może zostać w każdym momencie usunięta bądź zablokowana przez SexFocia.pl, jeżeli zażąda tego stosowny organ, gdy korzystanie z Serwisu przez Użytkownika zostanie zakończone w wyniku rozwiązania umowy o Członkostwo Darmowe lub Płatne lub gdy zablokowanie lub usunięcie profilu jest niezbędne ze względu na grożącą SexFocia.pl lub innemu Użytkownikowi szkodę.
 5. Po zablokowaniu treści zamieszczonych przez Użytkownika, jego zobowiązanie do uiszczenia niedokonanych dotychczas opłat wynikających z Płatnego Członkostwa nie wygasa. W przypadku nieuzasadnionego zablokowania dostępu do Konta Premium lub VIP, czas trwania Członkostwa Płatnego zostanie odpowiednio przedłużony. W przypadku, gdy przedłużenie nie jest możliwe, SexFocial.pl zwraca opłatę za okres zablokowania Konta.
   
 1. SexFocia.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania w niniejszym Regulaminie zmian.
 2. SexFocia.pl poinformuje wszystkich zarejestrowanych Użytkowników o zmianach.
 3. Zmiany uważa się za przyjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od poinformowania o zmianach, Użytkownik nie rozwiąże umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   
 1. Użytkownik ma prawo, w terminie czternastu dni od momentu dostarczenia usługi, bez podania przyczyny, odstąpić od zawartej umowy. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, gdy przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres elektroniczny administracja@sexfocia.pl.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zostają zwrócone wszystkie uiszczone opłaty. Zwrot środków następuje w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przyjęto zgłoszenie o odstąpieniu od umowy. W procesie zwrotu środków wykorzystywana jest metoda płatności, która została użyta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
   
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawne obowiązujące w Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem norm
 2. Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę. W związku z powyższym, zastosowanie znajdą obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy prawne dot. handlu elektronicznego (The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002).
 3. Do umów z udziałem konsumentów - w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne, w tym przepisy prawa polskiego, przepisy prawne dot. handlu elektronicznego (The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002) nie znajdują zastosowania. W przypadku gdy postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się mniej korzystne dla Użytkownika niż polskie prawo konsumenckie to wprost znajdują zastosowanie w szczególności: przepisy polskiej ustawy z 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
 4. Użytkownik w każdym czasie może złożyć reklamację w przypadku niezadowolenia z świadczonych przez SexFocia.pl usług, czy też konieczności likwidacji konta z przyczyn niezależnych od Użytkownika, poprzez formularz na stronie internetowej http://sexfocia.pl/kontakt.html lub e-mailem na adres: administracja@sexfocia.pl. SexFocia.pl niezwłocznie ustosunkuje się do złożonej przez Użytkownika reklamacji lub prośby, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Regulamin został sporządzony w języku polskim.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane będą polubownie, na przykład w drodze negocjacji lub mediacji.
 7. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia po wyczerpaniu polubownych negocjacji lub mediacji będą mogły wystąpić na drogę sądową do właściwego sądu w Londynie.