SexFocia.pl to strona dla pełnoletnich.

Strona sexfocia.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.

Nasz serwis korzysta też z plików cookies, w celu personalizacji wyświetlanych treści w serwisie oraz wyświetlania reklam tudzież zliczania statystyk. Treści prezentowane w serwisie są fikcyjne i nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Wchodząc do Serwisu oświadczasz, że akceptujesz regulamin.

Licencje i prawa autorskie

Niniejszy tekst jest częścią Regulaminu serwisu SexFocia.pl dostępnego pod adresem http://sexfocia.pl/strona,1,Regulamin.html

1. Użytkownik oświadcza, iż przez zamieszczenia Materiału (w tym zdjęć i filmów), że posiada prawa autorskie do Materiału lub inne zezwolenie na ich rozpowszechnianie.

2. Przez zamieszczenie Materiału (w tym zdjęć i filmów) Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do zamieszczonych Materiałów, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, Użytkownik wyraża zgodę na publikację zamieszczonych przez siebie Materiałów.

3. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia i innych informacji w serwisie (Materiałów) oznacza udzielenie administratorowi nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie zdjęcia, informacje (Materiały) w serwisie, na wykorzystywanie zdjęcia, informacji (Materiałów) umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie i poza nim na jakichkolwiek nośnikach, w tym w prasie, reklamie, sieci elektronicznej (w tym w Internecie) etc.

4. Niniejsze zobowiązanie zawarte jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony z prawem licencjobiorcy (Administratora) do udzielenia dalszej sublicencji.

5. Użytkownik udziela na rzecz Administratora (i osób, którym przysługują prawa z sublicencji) nieodpłatnej licencji do kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania i prezentowania zdjęcia oraz innych informacji (Materiałów) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie dla celów komercyjnych i niekomercyjnych. związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

6. Korzystający z Serwisu poprzez umieszczenie Materiałów (w tym zdjęć i filmów) w Serwisie wyraża zgodę na przeniesienie własności Materiałów (w tym zdjęć i filmów) na rzecz Administratora.

7. Przeniesienie o którym mowa w punkcie 6 następuje pod tytułem darmym.

8. Administrator może wykorzystywać oraz publikować Materiały (w tym zdjęcia) Użytkownika lub ich część na wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji. W szczególności Administrator może publikować Materiały (w tym zdjęcia) Użytkownika w prasie, reklamie etc.